YERVOY 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Ipilimumab

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
YERVOY 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Ipilimumab
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.
 Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som
ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge YERVOY
3. Sådan skal du bruge YERVOY
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
YERVOY indeholder det aktive stof ipilimumab, som er et protein, der hjælper immunsystemet med
at angribe og ødelægge kræftceller.
Ipilimumab anvendes til behandling af fremskreden melanom (en bestemt type hudkræft) hos voksne.
Det anvendes, hvis kræften ikke har reageret på tidligere behandling eller hvis kræften ikke længere
reagerer på tidligere behandling.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE YERVOY
Brug ikke YERVOY
 hvis du er overfølsom (allergisk) over for ipilimumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i
YERVOY (se afsnit 6 “Yderligere oplysninger”. Tal med lægen, hvis der er noget du er i tvivl
om.
Vær ekstra forsigtig med at tage YERVOY
 hvis du har eller får et eller flere af følgende lidelser:
- betændelse i tarmene (colitis) som kan forværres med blødning eller perforering af tarmen.
Tegn og symptomer på colitis kan være diarre (vandig, løs eller blød afføring), flere afføringer
end normalt, blod i afføringen eller mørkfarvet afføring, smerter eller ømhed i maveområdet.
- leverbetændelse (hepatitis) som kan medføre leversvigt. Tegn og symptomer på hepatitis kan
være gulfarvning af øjnene eller huden (gulsot), smerter i den højre side af maven, træthed.
- hudbetændelse som kan medføre en alvorlig hudreaktion (toksisk epidermal nekrolyse). Tegn
og symptomer på en alvorlig hudreaktion kan være hududslæt med eller uden kløe, afskalning
af huden, tør hud.
- nervebetændelse som kan medføre lammelser. Symptomerne på nerveproblemer kan være
muskelsvaghed, følelsesløshed eller snurren i hænder og fødder, tab af bevidsthed eller
problemer med at vågne.
2
- betændelse i de hormonproducerende kirtler (især i hypofysen, binyrerne og
skjoldbruskkirtlen) som kan påvirke måden, hvorpå disse kirtler virker. Tegn og symptomer
på at dine kirtler ikke virker ordentligt kan være hovedpine, sløret syn eller dobbeltsyn,
træthed, nedsat sexlyst, ændret adfærd.
- øjenbetændelse. Tegn og symptomer kan være røde øjne, smerter i øjnene, synsproblemer
eller sløret syn.
Fortæl det straks til lægen, hvis du får et eller flere af disse tegn eller symptomer eller hvis de bliver
værre. Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin. Din læge vil
muligvis give dig anden medicin for at forebygge flere alvorlige komplikationer og mildne dine
symptomer, udelade den næste dosis af YERVOY eller helt stoppe din behandling med YERVOY.
Du skal være opmærksom på, at disse tegn og symptomer nogle gange er forsinkede og kan opstå
uger eller måneder efter din sidste dosis. Inden behandlingen vil lægen undersøge din almene
helbredstilstand. Du vil også få taget blodprøver i løbet af behandlingen.
Tal med lægen eller sygeplejersken, inden du får YERVOY
 hvis du har en autoimmun sygdom (en tilstand hvor kroppen angriber sine egne celler);
 hvis du har eller har haft en kronisk virusinfektion i leveren, herunder hepatitis B (HBV) eller
hepatitis C (HCV);
 hvis du har human immundefekt virus (hiv)-infektion eller erhvervet immundefekt syndrom
(aids).
Børn
YERVOY bør ikke anvendes til børn under 18 år, så længe der ikke foreligger mere information.
Brug af anden medicin
Fortæl det til lægen, inden du får YERVOY
 hvis du tager medicin, der hæmmer immunsystemet, som f.eks. kortikosteroider. Disse typer
medicin kan påvirke YERVOY’s virkning. Når du er i behandling med YERVOY, kan lægen
imidlertid godt give dig kortikosteroider for at nedsætte de bivirkninger, du kan få af YERVOY.
 hvis du tager medicin, der forhindrer blodet i at størkne (antikoagulanter). Denne type medicin
kan øge risikoen for blødning i maven eller tarmene, som er en bivirkning ved YERVOY.
Fortæl det også altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt
det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Du må ikke tage anden medicin under behandlingen uden først at tale med lægen.
Graviditet og amning
Fortæl det til lægen, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller hvis du ammer.
Du må ikke bruge YERVOY hvis du er gravid, medmindre lægen specifikt anbefaler det.
YERVOYs virkning hos gravide kvinder kendes ikke, men det er muligt, at det aktive stof ipilimumab
kan skade det ufødte barn.
 Du skal anvende sikker prævention, mens du behandles med YERVOY, hvis du er en kvinde i
den fødedygtige alder.
 Fortæl det til lægen, hvis du bliver gravid, mens du anvender YERVOY.
Man ved ikke, om ipilimumab udskilles i modermælk. Det forventes dog ikke, at spædbarnet
eksponeres for ipilimumab i nogen betydelig grad gennem modermælken, og der forventes ingen
påvirkning af det ammede spædbarn. Spørg lægen, om du må amme under eller efter behandlingen
med YERVOY.
3
Trafik- og arbejdssikkerhed
Kør ikke bil eller anvend maskiner, hvis du har fået YERVOY, medmindre du er sikker på, at du
har det godt. Træthed og svaghedsfølelse er en meget almindelig bivirkning ved YERVOY. Dette kan
påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i YERVOY
Fortæl det til lægen, inden du får YERVOY, hvis du er på en diæt med lavt natriumindhold (lavt
saltindhold). YERVOY indeholder 2,3 mg natrium pr. ml koncentrat.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE YERVOY
Sådan får du YERVOY
Du vil få YERVOY på et hospital eller en klinik under opsyn af en erfaren læge.
Det gives som en infusion (drop) i en vene (intravenøst) over en periode på 90 minutter.
Den mængde YERVOY du får, bliver beregnet ud fra din kropsvægt. Afhængig af din dosis vil hele
eller noget af indholdet i YERVOY hætteglasset blive fortyndet med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)
injektionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske før brug. Det kan være nødvendigt at
anvende mere end et hætteglas for at opnå den nødvendige dosis.
Så meget YERVOY skal du have
Den anbefalede dosis er 3 mg ipilimumab pr. kilogram kropsvægt.
Du vil blive behandlet med YERVOY en gang hver 3. uge med i alt 4 doser. Du vil muligvis bemærke
nye læsioner eller forværring af allerede eksisterende læsioner på huden, hvilket kan forventes, når du
behandles med YERVOY. Lægen vil fortsætte med at give dig YERVOY op til i alt 4 doser, afhængig
af hvordan du tolererer behandlingen.
Hvis du har glemt at bruge YERVOY
Det er meget vigtigt, at du overholder alle dine aftaler om behandling med YERVOY. Hvis du
glemmer en aftale, skal du spørge lægen om at få en ny aftale.
Hvis du holder op med at bruge YERVOY
Hvis du stopper med behandlingen, kan virkningen af medicinen ophøre. Du må ikke stoppe
behandlingen med YERVOY, medmindre du har aftalt det med lægen.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
YERVOY kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Lægen vil tale
med dig om disse bivirkninger og forklare dig om risikoen og fordelen ved behandlingen.
Vær opmærksom på vigtige symptomer på inflammation (betændelse)
YERVOY virker på dit immunsystem og kan forårsage inflammation i dele af din krop.
Inflammation kan medføre alvorlige skader i din krop og nogle inflammationstilstande kan være
livstruende.
Følgende bivirkninger er blevet rapporteret i kliniske forsøg:
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)
 manglende appetit
 diarre, opkastning eller kvalme
 hududslæt, kløe
 træthed eller svaghedsfølelse, reaktion på injektionssted, feber
4
 Fortæl det straks til lægen, hvis du får et eller flere af disse bivirkninger.
Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)
 tumorsmerter
 nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, hvilket kan medføre træthed eller vægtstigning, nedsat
funktion af hypofysen
 væskemangel
 forvirring
 nerveskader (medfører smerter, svaghed og kramper), svimmelhed, hovedpine
 sløret syn, øjensmerter
 lavt blodtryk, forbigående rødme i ansigtet og på halsen, intens varmefølelse med svedudbrud
og hurtig hjertebanken
 åndenød, hoste
 blødning i maven eller tarmene, tarmbetændelse (tyktarmsbetændelse), forstoppelse, halsbrand,
mavesmerter
 unormal leverfunktion
 inflammation og rødme på huden, farveændringer som pletter på huden (vitiligo), nældefeber
(kløende, hævet udslæt), hårtab eller udtynding af håret, voldsom nattesved, tør hud
 muskel- og ledsmerter, muskelkramper
 rysten, manglende energi, hævelse, smerter
 vægttab
 Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.
Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)
 alvorlig bakterieinfektion i blodet (sepsis, septisk shock), betændelse i hjernen eller rygraden,
betændelse i maven og tarmene, betændelse i tarmvæggen (medfører feber, opkastning og
mavesmerter), urinvejsinfektion, infektion i de øvre luftveje
 en række symptomer, der skyldes kræften i kroppen som f.eks. høj calcium- og
kolesterolkoncentration i blodet og lavt blodsukkerniveau (paraneoplastisk syndrom)
 allergisk reaktion
 nedsat funktion af binyrerne, overaktiv funktion af skjoldbruskkirtlen, som kan medføre hurtig
hjerterytme, svedudbrud og vægttab, nedsat funktion af kirtler, der producerer sexhormoner
 en række komplikationer med stofskiftet efter kræftbehandling betegnet ved høje
koncentrationer af kalium og fosfat i blodet og lav koncentration af calcium i blodet
(tumorlysesyndrom)
 ændret psykisk velbefindende, depression, nedsat seksualdrift
 alvorlig og muligvis dødelig nervebetændelse, som medfører smerter, svaghed eller lammelse i
arme og ben (Guillain-Barrés syndrom), besvimelse, nervebetændelse i hjernen, voldsom
væskeophobning i hjernen, problemer med koordinering af bevægelser (ataksi), rysten,
kortvarig, ufrivillig muskeltrækning, talebesvær
 øjenbetændelse med rødme og smerter, blødning i øjnene, betændelse i den farvede del af øjet,
nedsat syn, følelse af et fremmedlegeme i øjet, hævede øjne, der løber i vand
 uregelmæssig eller unormal hjerterytme
 betændelse i blodårerne, sygdom i blodårerne, nedsat blodtilførsel til arme og ben, lavt blodtryk,
når man rejser sig op
 voldsomt vejrtrækningsbesvær, væskeophobning i lungerne, lungebetændelse, høfeber
 perforation af tarmen, betændelse af hinden på indersiden af mavesækken, betændelse i
tyndtarmen, betændelse i tarmen eller bugspytkirtlen, mavesår, betændelse i spiserøret,
tilstopning af tarmen
 leversvigt, leverbetændelse, forstørret lever, gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot)
 alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse)
 muskelbetændelse med smerter eller stivhed i hoften og skulderen, ledsmerter
 nyresvigt, nyresygdom
5
 manglende menstruation
 multiorgansvigt – en reaktion forbundet med infusionen af medicinen
 Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.
Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.
Derudover er følgende ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)
bivirkninger blevet rapporteret hos patienter, som fik andre doser af YERVOY i kliniske forsøg:
 række af symptomer (meningitis): nakkestivhed, følsomhed over for stærkt lys og hovedpine
 betændelse i hjertemusklen, sygdom i hjertemusklen
 antistoffer mod nogle af dine egne celler i kroppen, hvilket medfører skader på lever,
skjoldbruskkirtel eller nyrer
 betændelse og rødme af huden (erythema multiforme)
 muskelsvaghed
 overaktiv hypofyse
 nedsat funktion af binyrerne på grund af nedsat funktion af hypothalamus (del af hjernen)
 nedsat funktion af biskjoldbruskkirtlen, betændelse i skjoldbruskkirtlen
 øjenbetændelse, betændelse i øjenlågene, hævede øjne
 betændelsessygdom i blodårerne (som regel i hovedarterierne), dårlig blodcirkulation som gør
fingre og tæer følelsesløse eller hvide
 betændelse i endetarmsåbningen og indersiden af endetarmen (kendetegnet ved blodig afføring
og hyppig afføring), vævsskader i hænder og fødder med rødme, hævelse og blæredannelse
 hudsygdom kendetegnet ved tørre, røde pletter dækket af skæl (psoriasis)
 Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.
Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.
Ændringer i testresultater
YERVOY kan ændre resultaterne af de tests lægen har udført. Disse tests kan være:
 en ændret mængde af røde blodlegemer (som transporterer ilt) i blodet, hvide blodlegemer (som
er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner) eller blodplader (celler der hjælper blodet til at
størkne)
 unormalt udsving af hormon- og leverenzymniveauer i blodet
 unormal leverfunktionstest
 unormal koncentration af calcium, natrium, fosfat eller kalium i blodet
 blod eller protein i urinen
 unormalt høj alkalinitet i blodet og andet kropsvæv
 manglende evne hos nyrerne til at fjerne syre fra blodet
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke YERVOY efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset efter EXP.
Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).
Må ikke nedfryses.
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.
Eventuelt resterende infusionsvæske må ikke opbevares til senere brug.
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.
6
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
YERVOY indeholder:
 Aktivt stof: Ipilimumab.
En ml steril koncentrat indeholder 5 mg ipilimumab.
Et hætteglas indeholder enten 50 mg eller 200 mg ipilimumab.
 Øvrige indholdsstoffer: Tris-hydrochlorid, natriumchlorid, mannitol (E421), pentetatsyre,
polysorbat 80, natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker.
Udseende og pakningsstørrelser
YERVOY koncentrat til infusionsvæske er en klar til let opaliserende, farveløs til lysegul væske og
kan indeholde lyse (få) partikler.
Den fås i æsker med enten 1 hætteglas á 10 ml eller 1 hætteglas á 40 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Uxbridge Business Park
Sanderson Road
Uxbridge UB8 1DH
Storbritannien
Fremstiller
Bristol-Myers Squibb S.r.l.
Contrada Fontana del Ceraso
03012 Anagni (FR)
Italien
Hvis du vil have yderligere oplysninger om YERVOY, skal du henvende dig til den lokale
repræsentant:
Belgique/België/Belgien
N.V. BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11
Luxembourg/Luxemburg
N.V. BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11
България
BRISTOL-MYERS SQUIBB
GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT.
Teл.: + 359 800 12 400
Magyarország
BRISTOL-MYERS SQUIBB
GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT.
Tel.: + 36 1 301 9700
Česká republika
BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O.
Tel: + 420 221 016 111
Malta
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.
Tel: + 39 06 50 39 61
Danmark
BRISTOL-MYERS SQUIBB
Tlf: + 45 45 93 05 06
Nederland
BRISTOL-MYERS SQUIBB BV
Tel: + 31 34 857 42 22
Deutschland
BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH & CO. KGAA
Tel: + 49 89 121 42-0
Norge
BRISTOL-MYERS SQUIBB NORWAY LTD
Tlf: + 47 67 55 53 50
7
Eesti
BRISTOL-MYERS SQUIBB
GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT.
Tel: + 372 6827 400
Österreich
BRISTOL-MYERS SQUIBB GESMBH
Tel: + 43 1 60 14 30
Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
Τηλ: + 30 210 6074300
Polska
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.
Tel.: + 48 22 5796666
España
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.
Tel: + 34 91 456 53 00
Portugal
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA
PORTUGUESA, S.A.
Tel: + 351 21 440 70 00
France
BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL
Tél: + 33 (0)810 410 500
România
BRISTOL-MYERS SQUIBB
GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00
Ireland
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMACEUTICALS LTD
Tel: + 353 (1 800) 749 749
Slovenija
BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O.
Tel: + 386 1 236 47 00
Ísland
VISTOR HF
Sími: + 354 535 7000
Slovenská republika
BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O.
Tel: + 421 2 59298411
Italia
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.
Tel: + 39 06 50 39 61
Suomi/Finland
OY BRISTOL-MYERS SQUIBB (FINLAND) AB
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230
Κύπρος
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E
Τηλ: + 357 800 92666
Sverige
BRISTOL-MYERS SQUIBB AB
Tel: + 46 8 704 71 00
Latvija
BRISTOL-MYERS SQUIBB
GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT.
Tel: + 371 67 50 21 85
United Kingdom
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMACEUTICALS LTD
Tel: + 44 (0800) 731 1736
Lietuva
BRISTOL-MYERS SQUIBB
GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT.
Tel: + 370 5 2790 762
Denne indlægsseddel blev senest godkendt juli 2011
Du kan finde yderligere information om YERVOY på Det Europæiske Lægemiddelagenturs
hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.
8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:
Klargøring af lægemidlet skal foretages af uddannet personale i overensstemmelse med god praksis,
især med henblik på aseptik.
Beregning af dosis:
Den ordinerede dosis til patienten gives i mg/kg. Totaldosis beregnes på baggrund af den ordinerede
dosis. Det kan være nødvendigt med mere end 1 hætteglas YERVOY koncentrat for at kunne give
patienten den totale dosis.
 Et 10 ml hætteglas med YERVOY koncentrat giver 50 mg ipilimumab; et 40 ml hætteglas
giver 200 mg ipilimumab.
 Den totale ipilimumab dosis i mg = patientens vægt i kg × den ordinerede dosis i mg/kg.
 Mængden af YERVOY koncentrat til klargøring af dosis (ml) = den totale dosis i mg,
divideret med 5 (styrken af YERVOY koncentrat er 5 mg/ml ).
Klargøring af infusion:
Man skal sørge for aseptisk håndtering, mens infusionen forberedes. Infusionen bør klargøres i
LAF-bænk eller sikkerhedskabinet ved brug af standard forholdsregler vedrørende sikker håndtering
af intravenøse lægemidler.
YERVOY kan anvendes til intravenøs administration enten:
 ufortyndet, efter overførsel til en infusionsbeholder ved brug af en passende steril sprøjte;
eller
 efter fortynding til op til 5 gange den oprindelige mængde koncentrat (op til 4 dele
opløsningsvæske til 1 del koncentrat). Den færdige koncentration bør være fra 1 til 4 mg/ml. Til
fortynding af YERVOY koncentrat kan der anvendes enten:
 natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske; eller
 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske
TRIN 1
 Lad det passende antal hætteglas med YERVOY stå ved stuetemperatur i ca. 5 minutter.
 Kontroller YERVOY koncentrat for partikler eller misfarvning.YERVOY koncentrat er en klar
til let opaliserende, farveløs til lysegul væske, der kan indeholde lyse (få) partikler. YERVOY
må ikke anvendes, hvis der er usædvanligt mange partikler og tegn på misfarvning.
 Udtag den påkrævede mængde YERVOY koncentrat ved brug af en passende steril sprøjte.
TRIN 2
 Overfør koncentratet til en steril, tom glasflaske eller IV pose (PVC eller non-PVC).
 Hvis det er relevant udføres fortynding med den påkrævede mængde natriumchlorid 9 mg/ml
(0,9 %) injektionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske. Blandes forsigtigt ved
omrøring.
Administration:
YERVOY infusion må ikke administreres som intravenøs bolusinjektion.
YERVOY infusion administreres intravenøst over en periode på 90 minutter.
YERVOY infusion må ikke infunderes samtidig med andre lægemidler i samme intravenøse slange.
Der skal anvendes en separat infusionsslange.
Der skal anvendes et infusionssæt og et in-line, sterilt, ikke-pyrogent, minimalt proteinbindende filter
(porrestørrelse 0,2 μm til 1,2 μm).
YERVOY infusion er kompatibel med:
 PVC-infusionssæt
9
 In-line filtre af polyetersulfon (0,2 μm til 1,2 μm) og nylon (0,2 μm)
Efter at infusionen er gennemført, gennemskylles i.v. slangen med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)
injektionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske.
Opbevaringsbetingelser og holdbarhed:
Uåbnet hætteglas
YERVOY skal opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). Hætteglassene skal opbevares i den originale
yderpakning for at beskytte mod lys. YERVOY må ikke nedfryses.
Brug ikke YERVOY efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset efter EXP.
Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
YERVOY infusion
Ud fra en mikrobiologisk betragtning bør medicinen infunderes eller fortyndes og infunderes
umiddelbart efter åbning. Det er påvist, at det ufortyndede eller fortyndede koncentrat (mellem 1 og
4 mg/ml) har en kemisk og fysisk anvendelsesstabilitet ved stuetemperatur (20 °C til 25 °C) i 24 timer
eller i køleskab (2-8 °C). Hvis infusionsvæsken (ufortyndet eller fortyndet) ikke anvendes straks, skal
den opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) eller ved stuetemperatur (20 °C til 25 °C) og anvendes inden
for 24 timer. Anden opbevaringstid og andre opbevaringsforhold er brugerens ansvar.
Destruktion:
Opbevar ikke nogen rester af den ikke anvendte infusionsopløsning til senere brug. Ikke anvendte
lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar