Zanedip Filmovertrukne tabletter 20 mg

Indholdsfortegnelse
1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før
du tager Zanedip®.
3. Sådan skal du tage Zanedip®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.
1. Virkning og anvendelse
Virkemåde
• Zanedip® er en calciumantagonist af dihydropyridingruppen.
• Zanedip® virker ved at blokere for indstrømningen
af calcium i glatte muskelceller, som
findes i blodkarrenes væg. Herved udvider
blodkarrene sig, og blodtrykket falder.
Medicinen anvendes til
Zanedip® anvendes til behandling af mild til
moderat forhøjet blodtryk.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse.
Følg altid lægens anvisning.
2. Vigtig information, som du
skal læse, før du tager
Zanedip®
Tag ikke Zanedip® hvis
• Du er overfølsom over for lercanidipin, andre
dihydropyridiner eller et eller flere af de
øvrige indholdsstoffer i Zanedip®.
• Du er gravid eller ammer, se under ”Graviditet
og amning”.
• Du er kvinde i den fødedygtige alder, medmindre
der bruges effektiv prævention.
• Du har forsnævring af karrene omkring hjertet
(venstre ventrikeludløbsobstruktion),
væsentligt nedsat pumpefunktion af hjertet
og har haft blodprop i hjertet inden for den
sidste måned, eller hvis du lider af brystsmerter
i hvilende tilstand eller som gradvis forværres
(ustabil angina pectoris).
• Du har alvorlig nedsat nyre- og leverfunktion.
• Du samtidig tager ketoconazol og itraconazol
(mod svampeinfektion), ritonavir (mod
HIV), erythromycin og troleandomycin (mod
infektion), cyklosporin (immundæmpende
medicin) og grapefrugtjuice.
Særlige forholdsregler
• I visse tilfælde, bør der udvises forsigtighed
ved brug af Zanedip®. Dette gælder hvis:
- du har en hjertesygdom med nedsat pumpefuktion
og ikke har en pacemaker, eller
du lider af andre hjertesygdomme, f.eks.
hjertekramper (angina pectoris),
- du har nedsat nyre- eller leverfunktion,
- du tager anden medicin såsom fenytoin og
carbamazepin (mod epilepsi), og rifampicin
(mod infektion).
• Samtidig behandling med anden medicin kan
medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug
af anden medicin”.
Brug af anden medicin
• Du kan tage Zanedip® sammen med anden
medicin, men tal med din læge, hvis du får:
- Ketoconazol og itraconazol (mod svamp).
- Ritonavir (mod HIV).
- Erythromycin og rifampicin (mod infektion).
- Cyclosporin (immundæmpende medicin).
- Midazolam (sovemedicin).
- Amiodaron, kinidin, metoprolol og digoxin
(for hjerte-kredsløbet).
I Danmark markedsføres Zanedip® også som
Zanidip®.
For yderligere oplysninger om dette lægemiddel
og ved reklamationer kan du henvende dig
til Orifarm A/S.
ZANEDIP®
Filmovertrukne tabletter 20 mg
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700
28751-01-01
Revisionsdato: Revisionsdato: 02/2008 . HTOdense
1
Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen. Gem denne information,
du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge
eller apotek.
Lægen har ordineret Zanedip® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.
Document: 28751-01 Version: 1 Approved by: hri, 2008-02-22 13:30:50 Activated by: hri, 2008-02-22 13:31:11

Ingen kommentarer:

Send en kommentar